UWAGA !

Wysłanie zgłoszenia oznacza, że właściciel psa potwierdza prawdziwość danych w nim zawartych oraz zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za zgłoszenie, bez względu na to, czy pies zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.

Wycofanie zgłoszenia i zwrot opłaty możliwe jest wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściciela oraz ZA ZGODĄ organizatora wystawy. PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁOSZENIA !

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem psa na wystawę. Organizator wystawy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Aby zgłosić psa na wystawę należy:

Wpłaty przyjmujemy na rachunek bankowy:

KLUB WYŻŁA BRYTYJSKIEGO UL. ŻWIRKI I WIGURY 8, 35-049 Rzeszów

Bank Millennium - 04 1160 2202 0000 0003 3879 0498

W tytule wpłaty należy podać nazwę psa

Potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń na wystawę będą wysłane tylko e-mailem oraz zostaną udostępnione w systemie do pobrania/wydruku na około 5 dni przed wystawą. Numery startowe będą do odbioru w sekretariacie.

W przypadku zgłoszenia wielu psów i suk prosimy o podanie par do konkurencji Para hodowlana w polu Uwagi w jednym ze swoich zgłoszeń.

WARNING !

Submission of entry form shall be regarded as exhibitor's declaration stating that he/she knows Show Regulations and will observe them (including payment rules).

Cancellation of entry and return of fee is possible only in exceptional cases on owner's request and upon agreement of the organizing committee. PLEASE CONSIDER YOUR ENTRY BEFORE YOU SUBMIT.

Submission of entry does not mean its acceptance. Organizing committee reserves the right to refuse accepting entry without explanation.

To application a dog for an exhibition:

We accept payments to the bank account:

KLUB WYŻŁA BRYTYJSKIEGO UL. ŻWIRKI I WIGURY 8, 35-049 Rzeszów

IBAN: PL04116022020000000338790498 SWIFT/BIC: BIGBPLPW

Enter the name of the dog in the title of the transfer

Confirmation of the registration for this show will be sent only by e-mail or will be available in the system to download/print for about five days before the show.

In case of entering more than one bitch and dog let us know what breeding couples we should put in the catalogue by filling Notes field.

Dane zgłoszeniowe

Registration data

[+]

Oświadczam, że:

  • znany jest mi Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP i zobowiązuję się do niego zastosować,
  • przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa,
  • mam opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji wystawy.

I hereby state that:

  • I know and will observe Show Regulations,
  • I shall be liable for any damage caused by my dog,
  • I hereby give my consent to the processing of my personal data as understood by the Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (name, surname, address) and publication in the Show Catalogue according to Show Regulations of Zwiazek Kynologiczny w Polsce.
Zaloguj się , aby dokonać rejestracji
Log in  to make registration