Społeczność

 1. Po co w Polsce Klub Wyżła Brytyjskiego?

Uważamy, że Wyżły Brytyjskie w Polsce reprezentują jeden z najwyższych poziomów w Europie, jednak żeby to udowodnić musimy poddawać nasze psy ocenie specjalistów na wystawach organizowanych przez Kluby zagraniczne. Informacji o eksterierze, genetyce, hodowli szukamy w publikacjach zagranicznych. Mamy mały dostęp do seminariów. Chcemy to zmienić – organizować wystawy ze specjalistami dla ras, tłumaczyć specjalistyczne publikacje, organizować szkolenia o tematyce łowieckiej, uczestniczyć w organizowaniu imprez kynologicznych pod patronatem PZŁ dla wyżłów brytyjskich, promować aktywne życie z wyżłami brytyjskimi, tworzyć bazę naszych psów. Jednoczyć środowisko pasjonatów ras.

 1. Czy przy wstąpieniu do Klubu trzeba uiścić „wpisowe”?

Przy wstępowaniu do Klubu nie będzie opłaty wpisowej.

 1. Jaka będzie składka członkowska?

Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu Wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków – wysokość składki będzie ustalona pomiędzy 30-50 zł.

 1. Kto będzie w Zarządzie Klubu?

Zarząd wybieramy na pierwszym walnym zebraniu metodą głosowania

 1. Kto może przystąpić do Klubu?

Do Klubu mogą przystąpić wszystkie osoby będące członkami ZKwP oraz pasjonatami wyżłów brytyjskich – bez względu na to, czy posiadają psa tej rasy.

 1. Co to jest grupa inicjatywna?

Grupa inicjatywna to osoby, które przygotowują wniosek wraz z niezbędną dokumentacją do Zarządu Głównego.

 1. Kto wchodzi w skład grupy inicjatywnej?

Grupa inicjatywna to grupa porypanych narwańców i idealistów wierzących, że się uda: Alicja Jamer, Agata Piaścik, Agata Witkowska, Anna Wymysłowska, Anna Ciechańska, Benita Malicka, Violetta Panasiuk, Gosia Zaręba, Paweł Kisiel, Paweł Zaręba.

 1. Dlaczego potrzeba 120 deklaracji?

Do powołania Klubu wystarczy 100 członków, którzy po powołaniu Klubu opłacą składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu. 120 członków zapewni Klubowi gwarancję prawidłowego funkcjonowania.

 1. W regulaminie są zapisy, które budzą moje wątpliwości czy są konieczne?

Regulamin załączony na stronie stanowi tylko wzór dokumentu który grupa inicjatywna chce złożyć wraz z wnioskiem do ZG, jako dokument potwierdzający zaangażowanie w tworzenie Klubu.

 1. Kiedy będzie pierwsza wystawa organizowana przez Klub?

O terminie wystawy zdecyduje Zarząd Klubu, jednak ze względu na procedury powoływania Klubu, pierwsza wystawa jest planowana na 2018 rok.

 1. Jak mogę pomóc w Klubie ?

Obecnie najważniejsze jest wspólne działanie w celu promocji inicjatywy i zbieranie deklaracji. Po powołaniu Klubu, każdy znajdzie w nim coś dla siebie, potrzeba dużo osób chętnych do wspólnego działania