Zarząd Klubu Wyżła Brytyjskiego zawiadamia, że zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Klubu na dzień 03.02.2018r., które odbedzie się w Klubie Wiejskim w Wilczeńcu, ul. Kościelna Droga 10, 05-092 Łomianki.

W związku z Uchwałą Plenum Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce z dnia 14.12.2016 zatwierdzającą Klub Wyżła Brytyjskiego oraz zapisami § 2 Regulaminy Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału (Klubu) informujemy, że