Zarząd Klubu Wyżła Brytyjskiego zawiadamia, że zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Klubu na dzień 03.02.2018r., które odbedzie się w Klubie Wiejskim w Wilczeńcu, ul. Kościelna Droga 10, 05-092 Łomianki.

Po wystawie w sobotę zapraszamy na ognisko organizowane na tym samym terenie co wystawa.   Za ognisko (kiełbaski, bigos, sałatka, pieczone ziemniaki z masełkiem smakowym, pieczywo, soki...